برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
تدوین برنامه راهبردی دبیرستان انرژی اتمی
 برنامه راهبردی سندي است که چشم‌انداز، مأموريت، اهداف و استراتژي‌‌هاي آينده يک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نياز جهت اجراي موفق آن­ها مشخص مي‌سازد. امروزه کمتر سازمانی یافت می­شود که فاقد برنامه راهبردی باشد و این بیانگر اهمیت ین موضوع است. در صورتی که این نوع برنامه­ریزی به درستی تدوین و اجرا شود، آینده موفقی را برای سازمان به ارمغان می­آورد. این مدل سبب می‌شود مدرسه با توجه به پتانسیل­های داخلی خود و شناسایی توانمندی های رقبا، تدوین استراتژی کرده و اهداف خود را متناسب با این استراتژی­ها تعیین و سپس ارزیابی نماید.کارشناسان خبره واحد تحقیق و توسعه در بخش تدوین برنامه راهبردی، پس از بررسی تمامی نمونه‌ها و مدل‌های تدوین برنامه راهبردی، مناسب ترین مدل به مراکز آموزشی را شناسایی و در دبیرستان انرژی اتمی اجرا نموده اند.