شهرام قشلاقی - مشاور رشته ریاضی پایه دوازدهم

تحصیلات و سابقه فعالیتهای آموزشی :

► فارق التحصیل رشته ریاضی دبیرستان مفید
► فارق التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر و معماری
► دبیر هندسه پایه در دبیرستان های سلام،علامه بحرالعلوم،تلاش،انرژی اتمی
► مشاور پایه دبیرستان های سلام،علامه بحرالعلوم و مشاور المپیاد دبیرستان انرژی اتمی

► تالیف هندسه 1 و 2 پایه نظام قدیم(ماجراهای من و درسام(خیلی سبز) کتاب کار (تک واژه))