اخبار 
 

تجلیل و قدردانی از دانش آموزان برتر

تجلیل و قدردانی از فارغ التحصیلان ممتاز کشوری و اهدای تندیس ها و نشان های علمی به نخبگان افتخار آفرین توسط جناب آقای دکتر شهبازی