اخبار 
 

اطلاعیه مهم
با توجه به تماس های مکرر اولیا محترم نسبت به شعب دبیرستان انرژی اتمی به اطلاع می رساند این دبیرستان در دوره دوم متوسطه در شهر تهران هیچ شعبه دیگری ندارد.