برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
طراحی اینفوگراف­های کاربردی (ساختار سازمانی، شرح وظایف، فرآیندها و ...)
اینفوگراف مدلی برای نمایش اطلاعات با استفاده از ابزارهای گرافیکی و طراحی می‌باشد. اینفوگراف‌ها به ‌عنوان ابزاری برای تعریف جامع مشاغل که همواره در معرض دید افراد قرار دارد می‌تواند مورد استفاده قرارگرفته و ضمن ایجاد آرامش و امنیت کاری به عنوان ابزار شفاف‌سازی خدمات مورد استفاده قرار گیرد. در واقع اینفوگراف سمتها به منزله شرح وظایف و مجموعه فعالیت­های آن سمت­هاست با این تفاوت که به شکل گرافیکی و سهل الوصول قابل فهم می باشد. کارشناسان این واحد پس از مصاحبه با مدیریت و پرسنل مجموعه ساختار اینفوگراف‌های تعریف مشاغل در مدرسه را استخراج و طراحی نموده اند. جهت مشاهده نمونه هایی از اینفوگراف های طراحی شده به سایت تحقیق و توسعه www.randd.ir  مراجعه نمایید.