اسماعيل ابوفاضلــي - معاونت فرهنگی 


    ورودي سال 82 دانشگاه امام صادق(ع) در رشته معارف اسلامي و مديريت  
   آغاز فعالیت در دبیرستان انرژی اتمی از سال 1384معاونت فرهنگی دبیرستان انرژی اتمی با هدف ساماندهی به امور فرهنگی در زمینه های قرآنی ،  شوراهای دانش آموزی ، برگزاری مراسم مناسبت های خاص ، مسابقات فرهنگی و هنری داخلی و برون مدرسه ای ، تولید محصولات فرهنگی متناسب با فضای دبیرستان ، برگزاری کلاس های فرهنگی ، هنری و کتابخانه دبیرستان در کنار دیگر معاونت های دبیرستا ن فعالیت می نماید .
در شرح وظایف این معاونت ، علاوه بر ساماندهی فعالیت های پرورشی و تشکل های دانش آموزی ، تجمیع امتیازات فرهنگی دانش آموزان در قالب کارنامه فرهنگی و برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر با اعطای نشانهای پنج گانه ی موفقیت های دانش آموزی ، در نظر گرفته شده است .
 ماموریت :
فراهم نمودن بستري مناسب براي پرورش و رشد دانش آموزانی مؤمن، مسئولیت پذیر ، با نشاط، جامعه پذیر و با انگيزه ی خدمت به کشور

اهداف :

1-  ارائه الگوهاي حيات ديني در راستاي کسب ایمان مبتنی بر خرد و اختیار انسانی
2-   فرهنگسازي و گسترش اخلاق اسلامی و ايجاد محيطي پويا و صمیمی بین دانش آموزان
3- اعتلاء و تعمیق و گسترش معرفت و بصيرت ديني دانش آموزان بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت(عليهم السلام)
4-  اجرای فعالیت های گوناگون فرهنگی ، هنری ، ورزشی جهت رشد هماهنگ ابعاد شخصيتي، تحصيلي و فکري دانش آموزان
5- جلب مشارکت دانش آموزان در فعاليتهاي انفرادی و گروهی در قالب شوراهای دانش آموزی
6- تلاش در جهت کسب رتبه های برتر فرهنگی ، هنری و ورزشی در مسابقات گوناگون داخلی و برون مدرسه ای.