نانوفناوری 
دپارتمان نانوفناوری
دپارتمان نانوفناوری به تحقیق و توسعه در زمینه مطالعه و کاربردهای مواد و سیستم‌های نانومتری می‌پردازد. این رشته شامل ساخت و کاربردهای نانومواد، نانوساختارها، و دستگاه‌ها و سیستم‌های نانومتری است.
 
اهمیت وجایگاه این رشته در حال حاضر و آینده:
با پیشرفت فناوری و نیاز به مواد و فناوری‌های پیشرفته در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، پزشکی، و انرژی، دپارتمان نانوفناوری به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی تلاش می‌کند تا با استفاده از مواد و تکنولوژی‌های نانومتری، به ارتقاء و بهبود صنایع مختلف کمک کند.
 
اهداف:

  • پیشرفت در زمینه ساخت و کاربرد مواد و سیستم‌های نانومتری.
  • ایجاد و توسعه فناوری‌های نوین با استفاده از نانومتریال‌ها.
  • کاربردهای نوآورانه نانوفناوری در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، پزشکی، و انرژی.