فناوری هسته‌ای 
دپارتمان فناوری هسته‌ای
دپارتمان فناوری هسته‌ای به تحقیق، توسعه و کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای می‌پردازد. این رشته شامل مطالعه و ساخت پروژه های نوآورانه با کاربردهای پزشکی و صنعتی انرژی هسته‌ای می باشد


اهمیت و جایگاه این رشته در حال حاضر و آینده:
فناوری‌های هسته‌ای به عنوان یکی از منابع انرژی نیروگاه‌های هسته‌ای، کاربردهای پزشکی (مانند درمان سرطان) و صنعتی (مانند پالایش و پخت مواد)، و همچنین در زمینه پژوهش‌های پایه هسته‌ای اهمیت بسیاری دارد. با پیشرفت فناوری و افزایش نیاز به انرژی، توسعه علوم هسته ای در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
 

اهداف:

  • پیشرفت در زمینه طراحی و بهره‌برداری از فناوری هسته ای در حوزه های مختلف
  • ایجاد و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه کاربردهای پزشکی و صنعتی انرژی هسته‌ای.
  • تحقیقات در زمینه امنیت هسته‌ای و کنترل منابع هسته‌ای.