زیست و سلول بنیادی
دپارتمان زیست و سلول بنیادی
دپارتمان زیست و سلول بنیادی به تحقیق و توسعه در زمینه علوم زیستی و کاربردهای سلول‌های بنیادی می‌پردازد. این رشته شامل مطالعه ساختار و عملکرد ارگانیسم‌ها، سلول‌های بنیادی، و کاربردهای آن‌ها در پزشکی و صنایع داروسازی است.
 

اهمیت و جایگاه این رشته در حال حاضر و آینده:
با پیشرفت فناوری و نیاز به راهکارهای نوین در زمینه سلامتی و درمان بیماری‌ها، دپارتمان زیست و سلول بنیادی به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی در تحقیقات پزشکی و داروسازی مطرح است. این رشته نقش مهمی در توسعه درمان‌های نوین و بهبود کیفیت زندگی افراد با بیماری‌های مزمن و ناتوانی‌های جسمی دارد.
 

اهداف:

  • تحقیق در زمینه ساختار و عملکرد ارگانیسم‌ها و سلول‌های بنیادی.
  • کاربردهای نوآورانه سلول‌های بنیادی در پزشکی، انتقال سلولی، و داروسازی.
  • ارائه راهکارهای پیشرفته و نوین در زمینه درمان بیماری‌ها و اختلالات جسمی با استفاده از تکنولوژی‌های زیستی.