بسمه تعالی


ضمن تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به اطلاع داوطلبان ورود به مدارس انرژی اتمی می‌رساند  پیش ثبت نام آزمون ورودی مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ آغاز می‌گردد

این مجموعه در دوره‌های اول و دوم متوسطه در شهرهای تهران، مشهد و قزوین برای آزمون ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل از ۲۵ بهمن ماه ۹۹ لغایت اردیبهشت ماه 1400 ثبت نام بعمل می‌آورد

 

تذکر: داوطلبان جهت تهیه کتابهای آزمون ورودی دوره دوم متوسطه می‌توانند از فروشگاه اینترنتی در وب‌سایت یا از طریق روابط عمومی  دبیرستان اقدام نمایند.

   


:تهران 

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

 

دوره اول متوسطه پسران

پایه تحصیلی هفتم

 

دوره دوم متوسطه دختران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

دوره اول متوسطه دختران

پایه تحصیلی هفتم

--------------------------------------------------------------------------------------

 :مشهد

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

دوره اول متوسطه پسران

پایه تحصیلی هفتم

--------------------------------------------------------------------------------------

 :قزوین

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

دوره اول متوسطه پسران

پایه تحصیلی هفتم