بیونیک 
دپارتمان بیونیک
دپارتمان بیونیک به تحقیق و توسعه در زمینه ادغام فناوری و علوم زیستی برای ایجاد دستگاه‌ها و سیستم‌هایی با قابلیت تعامل با سیستم‌های زیستی می‌پردازد. این رشته تلاش می‌کند تا بهبودی در عملکرد اعضای بدن انسان و یا ایجاد دستگاه‌های پزشکی و کمک‌های فنی برای افراد معلول ارائه دهد.

 
اهمیت آن وجایگاه این رشته در حال حاضر و آینده:
با پیشرفت روزافزون در زمینه فناوری و پزشکی، نیاز به راهکارهایی برای حل مشکلات افراد معلول و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلالات جسمی و اعصابی افزایش یافته است. بنابراین، دپارتمان بیونیک به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی تلاش می‌کند تا با استفاده از فناوری‌های نوین، به راهکارهایی نوآورانه برای این مشکلات بپردازد.
 
اهداف:

  • ارائه راهکارهای فناورانه برای بهبود عملکرد اعضای بدن انسان و ایجاد دستگاه‌های پزشکی پیشرفته.
  • توسعه تکنولوژی‌های بیونیک با استفاده از ادغام علوم مختلف از جمله مهندسی، زیست‌شناسی، و پزشکی.
  • ایجاد و توسعه دستگاه‌ها و سیستم‌هایی با قابلیت تعامل با سیستم‌های زیستی.