شهروز شهبازي -مدیریت دبیرستان

 

 

 

 متولد 1341 ـ دکترای مدیریت آموزشی - فوق لیسانس فقه و مباني حقوق اسلامي

► از سال 1362 مربي تربيتي منطقه 12(شهید چمران و دستغیب)

► تدريس در مدارس راهنمايي امام عصر (عج)

► تدريس در دبیرستانهای نور و نمونه رشد

► مدير مدرسه راهنمايي نمونه رشد منطقه 14

► همکاری با دبیرستان انرژی اتمی از سال 1374 تا سال 1384 به عنوان معاون


► همکاری با دبیرستان انرژی اتمی از سال 1384 تا کنون به عنوان مدیر داخلی

► موسس مدرسه راهنمایی اسلام منطقه 1

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی صنعت هسته ای کشور