مشاور باشگاه المپیاد دبیرستان
               
   
علی شهسواری - مشاور و مسئول المپیاد دبیرستان
  کارشناس مهندسی صنایع

سوابق :
  مشاور پیش دانشگاهی و پایه مجمع علمی دانش آموزان نمونه

  از موسسین مجمع علمی نخبگان
  مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان امام جعفر صادق (ع)
  مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان امامی آل آقا
  مسئول برگزاری و مشاور کلاسهای المپیاد بنیاد شهید
  همکاری با دبیرستان انرژی اتمی از سال 88



 
 
   
هر مقطع تحصیلی در دوران تحصیل برای یک فرد ویژگی های خاص خود را دارد و با قرار گرفتن در مقطع جدید شرایط جدید برای فرد ایجاد می شود. دوران دبیرستان به دلیل قرا گرفتن دوران بلوغ جسمی و فکری از حساسیت بالایی برخوردار است. چهار سال دبیرستان فرصت مناسبی برای شناسایی و به عمل رساندن استعداد ها و توانمندی های یک دانش آموز است . به نوعی دوران دبیرستان دوران بلوغ استعداد هاست چون بسیاری از استعداد های فردی در این مقطع از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می شود. اکثر انسانهای موفق جهش خود را به سمت موفقیت از مقطع دبیرستان شروع کرده اند. از دلایل این موضوع میتوان به تکامل فکر و ذهن اشاره کرد که به همراه آن نقش اولیا و مدرسه از حالت دستوری در مقاطع سنی قبل به نقش مشورتی تبدیل می شود و به اصطلاح زمانی است که " زمان حرکت مستقل دانش آموز است".