شهرام قشلاقی - مشاور پایه دهم

تحصیلات و سابقه فعالیتهای آموزشی :

  •  دانش آموخته و فارغ التحصیل دبیرستان مفید
  •  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر و معماری
  •  دبیر هندسه پایه در دبیرستان های سلام،علامه بحرالعلوم،تلاش،انرژی اتمی
  •  مشاور پایه دبیرستان های سلام،علامه بحرالعلوم و مشاور المپیاد و پایه دوازدهم دبیرستان انرژی اتمی
  •  معاونت آموزش دبیرستان انرژی اتمی
  •  تالیف هندسه 1 و 2 پایه نظام قدیم ،ماجراهای من و درسام(خیلی سبز) ، کتاب کار هندسه 1 و 2 (گل واژه))