محمدحسین جابری مقدم - مشاور پایه دهم

 


مشاور آموزشی در مدارس ؛ علامه بحرالعلوم ، فرزانگان ، مهرهشتم ، الغدیر جزیره کیش ، انرژی اتمی
مدیر واحد مشاوره موسسه گزینه دو

 

پیام مشاور ؛

کنکور را دوست دارم؛ نه بخاطر درس‌ها و تست‌ها و قاعده‌ها

نه برای استاندارد بودن یا نبودنش

و نه برای استرس و هیجان و بغض و خنده و هزار چیزِ خوب و بدش.

 

کنکور را دوست دارم؛ چون شبیه زندگی‌ست. چون می‌جنگی... خسته میشی... باز می‌جنگی... دلخور میشی می‌رنجی... و باز می‌جنگی...

 چون بی رحم است اما باز می‌جنگی و عاقبت همه چیز را میسپاری به خدا.

 

برنده کسی‌ست که ناامید نشود، برنده کسی‌ست که تا آخر بجنگد، برنده کسی است که تسلیم خواست خدا باشد.

برنده عدد و رتبه شما نیست.

برند خودِ خودِ شمایید؛

و برنده منم که در کنار شما هستم.
 


 
 
مهندس عمران
كارشناسي ارشد معماري
دانشجوي كارشناسي ارشد هوش مصنوعيسابقه فعالیتهای آموزشی :

► فعاليت به عنوان مشاور تحصيلي از سال ١٣٧٩