الک بدرویا دارنده مدال طلای المپیاد کشوری ریاضی در سال 1390