علی میکائیل پور - مسئول پایه دوازدهم

 

 

سابقه فعالیتهای آموزشی :

► یک سال مشاور پایه اول و سوم
► دوازده سال مشاور پیش دانشگاهی
► مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان انرژِی اتمی از سال 1389معرفی رشته های دانشگاهی
معرفی دانشگاههای تهران