امیر دهبان - مشاور رشته تجربی (پایه دوازدهم)

 

تحصیلات و سابقه فعالیتهای آموزشی :
 

► کارشناس ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس

► حضور در دبیرستان انرژی اتمی از سال 86