اخبار 
 

دومین دوره مسابقات ورزشی دبیرستان انرژی اتمی ایران

 دومین دوره مسابقات ورزشی دبیرستان انرژی اتمی ایران(جام شهدای هسته ای)در سه رشته فوتبال،والیبال و بسکتبال آغاز شد.