اخبار 
 

اطلاعیه شماره (4)
بسمه تعالی
 

  بدینوسیله به اطلاع می رساند، *سامانه ثبت نام آزمون استعداد سنجی مدارس انرژی اتمی* 
در دسترس داوطلبین گرامی  قرار دارد و آزمون ورودی پایه دهم 1403 از روز جمعه 1403/03/25 
به روز پنج شنبه 1403/03/24 تغییر کرد .
 
 
 
   تاریخ مرحله اول آزمون استعدادسنجی (پایه دهم) پنجشنبه 24 خرداد 1403  
 و تاریخ آزمون میان پایه دبیرستان جمعه 14 اردیبهشت ماه