اخبار 
 

افتخارات پژوهشی دبیرستان
  • کسب مقام دوم لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال بخش دانشجویی توسط تیم فارغ التحصیلان دبیرستان.
          لازم به توضیح است اعضای این تیم را فارغ التحصیلان دبیرستان تشکیل داده اند که تحت حمایت
          موسسه در دبیرستان مشغول فعالیت بر روی پروژه های علمی تحقیقاتی خوب می باشند.
         (مقام اول تیم یوشان از چین)

  • کسب مقام اول لیگ دمو بخش دانش آموزی با طرح دستگاه تشخیص بیماری های مزمن کلیوی و بیماری سرطان.
  • کسب مقام اول لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال بخش دانش آموزی 
  • کسب مقام دوم لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال بخش دانش آموزی

تمامی اعضای تیم های رباتیک دبیرستان به دلیل کسب افتخارات فوق به عضویت بنیاد ملی نخبگان کشور درآمدند. تیم رباتیک دبیرستان انرژی اتمی ایران با کسب 4 مقام به کار خود در این دور از مسابقات پایان داد.