مشاور و کادر علمی پایه چهارم
 
 
مشاور و کادر علمی پایه چهارم :

        جناب آقای علی میکائیل پور (مسئول پایه)                              
   جناب آقای برهانی (دبیر زیست شناسی ) 
 
        جناب آقای حسن بيگي (دبیر هندسه)                                      جناب آقای کلاشلو (دبیر ادبیات)

        جناب آقای حسین شفیع زاده (دبیر دیفرانسیل )                      جناب آقای فرهنگیان ( دبیر معارف )
        جناب آقای پاکی (دبیر گسسته)                                                 جناب آقای احدی (دبیر عربی ) 

      
  جناب آقای مسعود جعفری (دبیر شیمی )                                  جناب آقای روزبه شهلایی (دبیرزبان انگلیسی)

         جناب آقای رفیعی (دبیر ریاضی تجربی )                                  جناب آقای امیر دهبان ( مشاور رشته تجربی پایه دوازدهم)

         جناب آقای جواد قزوینیان (دبیر فیزیک)